Fondul de ten : alegerea nuanței potrivite / Foundation : choosing the right shade (RO+EN)

Dacă data trecută v-am povestit despre formele fondului de ten, acum vă povestesc despre nuanțele potrivite fiecărui tip de ten. Sper să vă fie util și știți cum să alegeți corect nuanța potrivită.
Până spre sfârșitul anilor ’70 femeile erau sfătuite să aleagă pentru fdt nuanța opusă tenului lor. Apoi, în anii ’80 li s-a spus că aceste alegeri erau greșite  și că trebuiau să aleagă exact nuanța pielii. Dacă tenul era roz atunci și fdt-ul trebuia să aibă nuanțe de roz iar dacă tenul era măsliniu și fdt-ul trebuia să aibă nuanțe măslinii…
În anii ’90 s-a descoperit că nunațele de galben fac pielea să arate revigorată și plină de viață. Galbenul este singura culoare comună tuturor tipurilor de ten, de la cel mai deschis la cel mai închis. Aproape toată lumea arată mai bine cu puțin galben în fondul de ten, deoarece galbenul neutralizează nuanțele pe care nu dorim să le arătăm și intensifică nuanțele pe care vrem să le scoatem în evidență.

Sunt vreo 15 niveluri de intensitate a culorii pielii. Nivelul 1 înseamnă foarte palid (porțelan), iar Nivelul 15 înseamnă foarte închis (negru). Când alegem fondul de ten trebuie să avem în vedere 2 lucruri importante : vrem ca fondul de ten să se potrivească perfect cu intensitatea nuanței tenului nostru și fondul de ten trebuie potrivit cu nuanța pielii noastre. Nuanțele calde fac pielea să arate tânără. Femeile cu părul închis la culoare, fața palidă și ochii de culoare deschisă au pielea în nuanțe reci, dar chiar și atunci când ies la soare pielea pare caldă.. Femeile cu origine italiană, hispanică, asiatică sau afro-americană au pielea cu aspect cald. Dacă avem ochi căprui sau verzi, la fel. Dacă ne bronzăm uniform și bine, iar avem o piele cu aspect cald.
Robert Jones e de părere că multe femei  consideră că au pielea cu nuanțe reci, lucru greșit.
Pentru a ne putea alege nuanța potrivită a fondului de ten e important să facem testul cu linii: alegem trei nuanțe care ni se par potrivite tenului nostru și le comparăm. Nuanța care se potrivește perfect cu nuanța gâtului e cea ideală. Testul trebuie făcut la lumina naturală și pentru fiecare nuanță a pielii, testul trebuie făcut oarecum diferit.
Pentru tenul dechis la culoare (alb fildeș și bej) – testul trebuie făcut de la baza mandibulei spre gât. Femeile cu pielea în aceste nuanțe pot avea pete roșii pe față, dar nu și pe gât și de aceea e indicată zona gâtului pentru test. Trebuie să așteptăm câteva minute pentru a vedea dacă grăsimile din pielea noastră modifică în vreun fel pigmenții din fondul de ten.
Pentru tenul închis la culoare (arămiu și negru) – testul trebuie făcut de pe obraz spre mandibulă, deoarece unele personane pot avea “măști faciale” (piele deschisă la culoare spre interior și mai închisă spre contururile feței).
Galben în loc de roz
O nuanță gălbuie e potrivită oricărui tip de piele, o face mai tânără. O nuanță de roz e indicată doar în cazul în care avem pete roșii pe față și pe gât, lucru rar întâlnit. Multe femei cu pete roșii pe față nu au aceeași culoare și pe gât, iar un fdt roz pe o față roz poate deveni roșu! Un fdt sau o pudră în nuanțe de roz îmbătrânește tenul și îi conferă un aspect artificial. Totuși multe femei mature folosesc nuanța asta pentru a da un plus de culoare tenului lor… Rujul și blush-ul sunt cele care oferă culoare tenului și nu fondul de ten/pudra !
Fondul de ten în nuanțe galbene poate fi o soluție pentru probleme cum ar fi rozaceea sau capilarele distruse. Deseori, femeile ce se confruntă cu astfel de probleme au impresia că un fdt gălbui e prea galben, ele fiind obișnuite cu tenul lor roșiatic.
Femeile cu o piele în nuanțe de galben vor încerca să compenseze nuanța lor cu un fdt roz, dar este o alegere greșită, pentru că trebuie să ne asumăm și să punem în evidență această nuanță pentru a ne face pielea să arate mai tânără, proaspătă și plină de viață.
Femeile cu ten închis trebuie să-și găsească nuanța potrivită de fdt pentru că acest tip de ten este  diferit și iese ușor în evidență. Este indicat să se ofere luminozitate și nu strălucire unui ten închis, iar asta se poate realiza cu aplicarea unor pudre aurii.
Eu nu-mi aduc aminte să fi avut un fdt roz și cred că de fiecare dată mi-am ales nuanța potrivită… mereu am fugit de efectul de mască pe care-l poate oferi o nuanță închisă aleasă doar de dragul de a arăta ‘bronzată’ .
English my love :
Last time I wrote about the different forms of the foundation, today I’ll tell you about how to pick the right shade for each skin-colour.I hope you’ll find it useful and you’ll know how to choose the right shade for you.
Until the late 70s women were adviced to choose the opposite shade of foundation  from their skin. Then, in the 80s they were told that these choices were wrong and that they had to choose the exact shade of their skin. If the skin was pink, then the foundation had to be pink as well and if the skin was olive then the shades of the foundation had to be olive and so on..
In the 90s, it has been discovered that the yellow shades make the skin look brighter and fresh. Yellow is the only colour which is common for all skin types (shades), from lightest to darkest. Almost everyone looks better with a little yellow in the foundation, because yellow evens out the shades we don’t want to show and intensifies the shades we want to point out.
There are  15 skin colour levels. Level 1 means very pale (porcelain) and Level 15 means very dark (black). When choosing the foundation we have to have 2 things in mind : we want the foundation to fit perfectly with our skin shade intensity and the foundation has to match our skin colour. Warm shades make our skin look younger. Dark-haired women, with pale face and light eye colours have cold skin shades, but even so when they stay in the sun their skin looks warm. Women with italian, hispanic, asiatic or afro-american origins have a warm skin. If we have brown or green eyes, as well. If we get a regular and fine tan, we also have a warm skin.  
Robert Jones says that many women consider they have a cold skin, when in fact they are wrong
It’s important to make the “lines test” so we can choose the right shade for our skin : we choose three shades of foundation that we think are suitable and we compare them. The shade which best fits our neck skin is the perfect one. The test has to be made at natural light and for each skin-colour, the test has to be done in a different way.
For light skin – the test has to be made from the mandible base to the neck. Women with light skin may have red spots on their face, but not on their neck, and that’s  why this area is proper for this test. We have to wait a few minutes to see if the grease in our skin changes the foundation’s pigments.
For dark skin – the test has to be made from the cheek to the mandible because some persons can have “facial masks” (light skin to the inner of the face and darker to the outline of the face).
Yellow instead of pink
A yellowish shade is proper for each skin-type, making it look younger. A pink shade is proper only in case if we have red spots on our face and neck, which is uncommon. Many women with red spots on their face don’t have the same colour on their neck, and a pink foundation on a pink face could become red and no one wants a red face! A foundation or a powder in pink shades makes the skin look old and artificial. However, many mature women use this shade to give a hint of colour to their skin.. The lipstick and the blush are the ones which give us colour and not the foundation / powder.
Yellow foundation could be a solution for problems like rosacea or destroyes capillaries. Many times, women who have such problems think that a yellowish foundation is too yellow for them, being used with their reddish face.
Women with yellowish skin will try to make up their shade with a pink foundation, which is wrong because we have to point out this colour to make our skin look younger, fresh and brighter.
Women with dark skin have to find their perfect foundation shade because this skin type is different and is easily distinguished. You have to highlight your skin with a golden powder.
I don’t remember having a pink foundation and I think I’ve always chose the best shade for my skin … I’ve always ran from the “mask effect” which results from choosing a darker shade just to look ‘tanned’ .